Elektrik Elektronik Sektöründe Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği Onaylandı

Elektrik Elektronik sektöründe, Elektronik alanında Mersin Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği tarafından hazırlanan Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı (Seviye 4) taslak yeterliliği MYK Elektrik Elektronik Sektör Komitesinde görüşülmüş, komite üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda düzenlenmiş ve MYK Yönetim Kurulunun 21.10.2019 tarih ve 2019/131 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Ulusal Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız…Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek? MYK tarafından kabul edilen ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş olmaları ve MYK mevzuatı ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekmektedir.Kuruluşların akreditasyon sürecinde ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Kurumumuza yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilmektedir. MYK tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kişi, kurum ya da kuruluş ulusal yeterliliklere atıfta bulunarak sınav ve belgelendirme yapamaz. Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi: Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kurum /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacaktır.
Yetkili belgelendirme kuruluşumuz yakında sınav ve belgelendirme faaliyetine başlayacaktır. Çözüm Belgelendirme www.cozumbelgelendirme.com.tr

Yabancılar için Türkçe

ÇÖZÜM EĞİTİM KURUMLARINDA TÜRKÇE ÖĞRENİN!

TEMEL TÜRKÇE EĞİTİMİ (A1-A2 KURLARI)

  • Günlük hayatta kullanacağınız Türkçe’yi öğreneceksiniz.
  • Markette-pazarda­-sokakta iletişim kurabileceksiniz.
  • Kendinizi ifade edeceksiniz.
  • Basit konuşmaları anlayacaksınız.
  • Yazıları okuyacaksınız.
  • Türk medyasını izleyebileceksiniz.

YABANCILARIN ANLAŞILIR TÜRKÇE’YE İHTİYACI VAR.

KURS BİTİMİNDE KATILIM BELGESİ ALACAKSINIZ.

TÜRKÇE ÖĞRENMEK HİÇ BU KADAR KOLAY VE ZEVKLİ OLMADI!

TURKISH EDUCATON FOR BEGINNERS (A1-A2)

LEARNING AN TURKISH LANGUAGE IS EASY AND ENJOYABLE WITH OUR METHODS

YOU NEED AN UNDERSTANDABLE TURKISH LANGUAGE

  • For speaking and expressing yourself in your daily life
  • For understanding the conversatİons
  • For reading the articles, newspapers
  • For watching turkish tv channels

AFTER THE COURSE, YOU’LL GET THE CERTIFICATE OF PARTICIPATION WHICH IS CERTIFIED BY MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION